Imerys kerneområder er minedrift, forarbejdning og handel med naturligt forekommende industrielle mineraler og komplemen-tære produkter.

 

Gennem innovative produktionsteknologier og omfattende forsknings-og udviklingsprogrammer stræber vi hele tiden efter at udvide og udnytte de mange muligheder i vores produktportefølje til at skabe løsninger, der giver værditilvækst for vores kunder.Vores forpligtelse er at konvertere naturlige ressourcer til kundespecifikke løsninger af høj kvalitet, designet til at gøre en forskel for de markeder, vi betjener.