Imerys udvikler og markedsfører en række produkter, der er målrettet til landbrugssektorens behov. Vort produktprogram omfatter produkter der kan optage, fastholde og frigive flydende ingredienser som vitaminer, syrer, fedt og vand, forbedre skrideevnen for vanskeligt håndterbare råmaterialer, optimere pille kvaliteter, være bærestof for forblandinger eller binde uønskede stoffer, så dyrenes velfærd højnes. Andre anvendelsesområder omfatter staldstrøelse og udtørringsprodukter samt produkter til binding af gødningsstoffer.