Imerys tilbyder en bred vifte af forskellige produkter til kunder i den industrielle sektor. Produkter der baserer sig på det unikke råmateriale, moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Anvendelsesmulighederne er næsten ubegrænsede. Det kan være, at man f.eks. efterspørger et produkt, der kan absorbere syre eller man ønsker et produkt, der har isolerende egenskaber.

 

Imerys har et produktprogram, der anviser løsninger til kundernes behov. Vores produkt program dækker bl.a. over Absomol som bærestof, Danamol som fyldstof, Insumol som insulationsprodukt og Purimol til filtrering.