Mission & Vision 

Imerys mission er at spille en væsentlig rolle på det europæiske marked såvel inden for konsument som industri som hovedleverandør af industrielle mineraler og en række komplementære produkter af meget høj kvalitet.


Imerys vision er at være første valg for kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.

Imerys vil være førende inden for sine kerneområder og tilbyde konkurrencedygtige produkter, der kan skabe værdi for kunderne.

Imerys vil være med til at udfordre nutiden for at skabe fremtidens løsninger. Damolins værdier afspejles i vore handlinger. I overensstemmelse med Damolins kerneværdier ønsker virksomheden at udvikle og forbedre det, vi tilbyder vore kunder.


Imerys  tilstræber de bedst mulige betingelser og udviklingsmuligheder for en spændende arbejdsplads med et godt og sundt miljø.


Imerys ønsker i miljøspørgsmål at fremstå som en værdig, loyal og miljøbevidst virksomhed, der altid er på forkant med udviklingen, og gennem vore aktiviteter tilgodeser omgivelserne så optimalt som muligt.

Det er Imerys intention, at råstofindvinding skal påvirke omgivelserne mindst muligt, og det er vores målsætning altid at beskytte naturens ressourcer bedst muligt. Det tilstræbes i høj grad, at reetablering giver optimale betingelser for vegetation og dyreliv.