Milepæle


2017
Damolin A/S er nu en del af Imerys Group, og det juridiske navn er fremover Imerys Industrial Minerals Denmark A/S.

2013
Damolin Hamburg GmbH og Damolin GmbH i Oberhausen fusionerer, Damolin Hamburg GmbH bliver i stedet en afdeling.


2012

Damolin A/S overtager produktions- og lagerfaciliteter i Oberhausen.
Damolin Mettmann GmbH skifter navn til Damolin GmbH

2010
Erhvervsinvest og direktionen i Damolin A/S overtager Damolin A/S i et Management Buy Out.
 

2008
Moglia SA skifter navn til Damolin Etrechy SA.
 

2006
Damolin overtager de resterende 40 % aktier af Moglia S.A. Franz Bertram GmbH skifter navn til Damolin Hamburg GmbH. Damolin GmbH skifter navn til Damolin Mettmann GmbH.
 

2004
Damolin erhverver 2004  60 % af aktierne i Moglia S.A., der er beliggende i Etréchy, Frankrig.
 

2000
Damolin GmbH, Mettman etableres som et 100% ejet datterselskab med henblik på salg af olie- og kemikalieabsorbenter samt beslægtede produkter.
 

1997
Damolin overtager granulatdivisionen fra Skamol A/S. Samme år opkøbes Franz Bertram GmbH, Hamborg af den mangeårige samarbejdspartner Ludolph Struve & Co. GmbH og etableres som et 100 procent ejet datterselskab.
 

1988
Stenproduktionen indstilles.
 

1987
De første komplementære produkter optages i produktsortimentet, hovedsageligt som følge af kattegrusprodukternes stadig større betydning og kundernes krav om et større produktsortiment.

1984
Damolin køber et teglværk i Nordjylland og starter egen produktion af molersten.
 

1983
Pakning af kattegrus påbegyndes.
 

1980
DAMOLIN® bliver et registreret navn.
 

1979
Indvindingsrettighederne til moler sikres frem til år 2050.
 

1978
Yderligere molerarealer med store reserver tilkøbes.
 

1956
Samarbejde med Ludolph Struve & Co. GmbH, Hamburg (hovedaktionær i Franz Bertram GmbH) etableres med henblik på salg af tørret molerpulver til gødningsindustrien, hvilket de efterfølgende år førte til fuld kapacitetsudnyttelse.
 

1942
Dansk Moler Industri A/S stiftes med en aktiekapital på DKK 1.000.000. Den nye virksomhed overtager aktiviteterne fra Færker Moler Kompagniet. Aktiviteterne koncentreres om produktion af råt, tørret og kalcineret moler samt FM-Sten.
 
1936
Færker Moler Kompagniet påbegynder udskibning af råt, grubefugtigt moler primært til kunder i Danmark.
 

1912
Den industrielle udnyttelse af de danske molerforekomster på øerne Fur og Mors begynder.