CSR

Imerys har en bred vifte af aktiviteter både i Europa og globalt. Uanset hvor vi udfører vore aktiviteter,
gør vi det altid ud fra virksomhedens værdisætning og regler, der tilsikrer, at vi gennemfører vore handlinger med respekt
og omtanke for såvel miljø som kunder og at vi dermed altid leverer et produkt eller en service af meget høj kvalitet.
 
Imerys har meget stor fokus på miljø- og energisituationen og arbejder altid på at effektivisere
energiforbruget ved at gennemføre løbende forbedringer af det eksisterende udstyr og driften
- men også samtidig at tilsikre en høj energieffektivitet. Imerys investerer meget store ressourcer
i at reducere energibehovet, hvoraf en meget stor del allerede i dag består af forskellige typer for biobrændsel,
således at emissionen af  bl.a. CO2 reduceres til et minimum og  dermed tilgodeser miljøet bedst muligt.

Imerys anser det som en meget fornem opgave at overholde alle indgåede aftaler om tid, mængde og 
specifikation til kundens fulde tilfredshed. For at kunne leve op til denne målsætning er det Imerys politik,
at de stillede krav altid bør opfyldes gennem en systematisk kvalitetsstyring, således at såvel kundekrav
som myndighedskrav honoreres til enhver tid.
 
Imerys tilstræber endvidere de bedst mulige betingelser og udviklingsmuligheder for en  spændende
arbejdsplads med et godt og sundt miljø. For os kendetegnes en god arbejdsplads bl.a. ved ansvar,
kompetenceudvikling, frie rammer og trivsel. Imerys tager afstand fra børnearbejde samt arbejdsbetingelser,
der strider mod lov og ret.