Råmaterialer 

Imerys Absorbents udvinder, forarbejder og handler med en lang række naturligt forekommende mineraler fra hele verden. Produkternes anvendelsesområder spænder fra kattegrus over absorbenter af spild til industrielle anvendelsesområder indenfor landbrugs- og gartnerisektoren, stålindustri, byggeindustri, petrokemiske applikationer og miljøbeskyttelse.