Råmaterialer 

Imerys udvinder, forarbejder og handler med en lang række naturligt forekommende mineraler fra hele verden. Produkternes anvendelsesområder spænder fra kattegrus over absorbenter af spild til industrielle anvendelsesområder indenfor landbrugs- og gartnerisektoren, stålindustri, byggeindustri, petrokemiske applikationer og miljøbeskyttelse.