Terramol

Terramol er effektiv som jordforbedringsmiddel på sportspladser, golfbaner, græsplaner, grønne tage eller i indendørs og udendørs plantekulturer. Terramol anvendes også med fordel til hydrokulturer, f.eks. bonsaitræer og orkideer.


Terramol er baseret på det unikke moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Moler består af ca. 1/3 ler og ca. 2/3 diatomeer.

Terramol er produceret ved høj temperatur og derfor sterilt. Terramol, som har en pH værdi på 5,5, giver jorden en løs struktur og tillader, at luft trænger ned til rødderne.

Terramol udmærker sig ved at forlænge visnegrænsen ved absorption og indkapsling af vand og næring, som frigives efter behov.