Animol

Animol er et strøelses og udtørringsprodukt til husdyr.

 

Animol er baseret på det unikke moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Moler består af ca. 1/3 ler og ca. 2/3 diatomeer. I kraft af diatomeerne tilføres Animol bl.a. en stor specifik overflade og dermed også enestående absorptions kvaliteter.

 

Animol kan eksempelvis bruges som strøelsesprodukt ved kyllinger med trædepude problemer, eller som absorbent i grisestier, men Animol finder anvendelse i husdyrproduktion generelt: i hestebokse, i ko- og fårestalde og i pelsdyrproduktion.

 

Animol er brændt ved høj temperatur og derfor sterilt. Det bevarer strøelsen tør, hvorved bunden forbliver fast. Der er ingen luftgener ved brugen af Animol, og Animol forbedrer staldklimaet ved at binde ammoniak og fugt.