Absomol

Absomol er den naturlige løsning som bærestof for f.eks. vitaminer, syrer, olie, fedt, vand, plantebeskyttelsesmidler eller gødning.

Absomol er baseret på moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Moler består af ca. 1/3 ler og ca. 2/3 diatomeer. Diatomeerne giver Absomol produkterne en meget stor specifik overflade på 40-50 m2/gr. 
 
Absomol har en lav egenvægt, en ensartet stabil struktur og er kemisk inert. Absomol reagerer derfor ikke med de absorberede væsker  (HF undtaget). 

Absomol programmet omfatter en bred produktgruppe bestående af såvel pulver som granulerede produkter både i en tørret som brændt udgave.