Danamol

Danamol produkterne er naturlige funktionelle fyldstoffer, der anvendes i en lang række applikationer.
 

Danamol produkterne er kemisk inerte og reagerer derfor som hovedregel ikke med andre produkter. Produkterne udmærker sig ved høj ensartethed og stor volumen i forhold til vægten. 

 

Nogle få nøgleord om Danamol produkterne fortæller, at de er rene naturprodukter, der forbedrer strukturen og stabiliteten, øger volumen eller kan bibringe det færdige produkt bedre akustiske og isolerende egenskaber. 


Danamol programmet omfatter en bred produktgruppe bestående af såvel pulver som granulerede produkter.