Insumol

Insumol er et specialudviklet produktprogram til termisk isolering i stål- og støberisektoren og byggesektoren.

Insumol er baseret på det unikke moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Moler består af ca. 1/3 ler og ca. 2/3 diatomeer.
 
Insumol reducerer varmetabet, forbedrer økonomien og skaber et bedre arbejds- eller boligmiljø.