Purimol


Et rent og sundt miljø er højt prioriterede værdier i den moderne verden. Det stiller store krav til rensning og filtrering af de stoffer, der udledes i naturen.
 
Purimol produkterne indgår i en lang række løsninger til gavn for miljøet uanset, om der er tale om rensning af spildevand, deflourinering af fosforsyre, fjernelse af lugtgener, rensning af røggasser for uønskede stoffer eller noget helt andet.
 
Purimol er baseret på det unikke moler, en amorfsilikat og et ufarligt naturprodukt, der kun findes og udvindes på øerne Fur, Mors og Nordsalling i Danmark. Moler består af ca. 1/3 ler og ca. 2/3 diatomeer.