Terraperl S nova

Absorbent til olie og flydende kemikalier og buffermiddel for syrer. Absorber type III R.
Grundmaterialet i disse produkter er tobermorit, med ekstrem høj absorption på grund af sin fine porestruktur. Rækken af ​​anvendelsesmuligheder er universel og går fra vejbelægninger til industrivirksomheder, værksteder, tankstationer mv.